Italiano Insieme

Włoskie kursy grupowe - “ITALIANO INSIEME”

Włoskie kursy grupowe

  • Masz kilka miesięcy na naukę włoskiego?
  • Nie chcesz wydać bardzo dużo pieniędzy?
  • Z jakiegoś powodu nie możesz uczestniczyć w naszych kursach indywidualnych?
  • Chcesz uczyć się języka włoskiego we Florencji?

I tak dalej…

CHCIAŁBYŚ UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE?

Dzięki współpracy ze szkołą, która specjalizuje się w kursach grupowych języka włoskiego organizujemy kursy, które odpowiadają na wyżej zadane pytania i które jednocześnie utrzymują naszą wysoką jakość nauczania.

KURS "ITALIANO INSIEME"

Ten program nauki języka włoskiego jest dostępny dla wszystkich studentów, bez limitu wiekowego czy narodowości. Poprzez 6 różnych poziomów od wprowadzenia początkujących w podstawowe zagadnienia językowe przez rozwijanie umiejętności językowych tych, którzy już wcześniej uczyli się włoskiego.

FLORENCJA I... COŚ WIĘCEJ

Florencja jest idealnym miejscem na naukę języka włoskiego. Powody są bardzo różne, na przykład poprawność językowa i czystość języka, którego używa się we Florencji, jego nadzwyczajna przeszłość, niezliczone muzea i zabytki, położenie miasta w centralnej części Włoch, które umożliwia zwiedzenie miast takich jak Siena, Piza, Wenecja i Rzym, znajdujących się 1-2 godziny od Florencji.

JAK NAUCZAMY

Nasze podejście do języka włoskiego jest bezpośrednie. Od samego początku komunikacja zarówno pomiędzy samymi studentami, a także pomiędzy studentami a nauczycielem, odbywa się w języku włoskim. Nieprzerwane korzystanie z języka włoskiego umożliwia uczestnikom kursu ciągłe rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia. Mała liczba studentów w klasie pozwala znacznie zwiększyć wydajność każdego uczestnika.

JAKIE SĄ POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA

Program kursu “Italiano Insieme” jest podzielony na 6 poziomów, dla początkujących, podstawowy, średnio-zaawansowany 1 i 2 oraz zaawansowany 1 i 2. Kurs trwa minimum 2 tygodnie, a zajęcia odbywają sie codziennie rano od poniedziałku do piątku.

JAK TWORZYMY GRUPY – średnio 7 studentów w klasie

Grupy składają się z uczniów pochodzących z różnych kultur, różnej narodowości i mówiących odmiennymi językami, po to, aby stymulować interesujące rozmowy i wzmacniać relacje między uczestnikami kursu. Maksymalna ilość studentów w klasie to 12, jednak średnio jest to nie więcej niż 7 studentów w grupie.

POZIOMY

Wszyscy uczestnicy są kierowani na odpowiedni poziom w zależności od poziomu znajomości języka włoskiego. Poziom jest określany na podstawie testu przeprowadzanego pierwszego dnia zajęć. Wszystkie 6 poziomów jest gwarantowanych przez cały rok I odbywają się co miesiąc.

PROGRAM I CELE KURSÓW GRUPOWYCH

Początkujący
Gramatyka i słownictwo na tym poziomie koncentrują się na codziennych sytuacjach: pytanie o informacje i udzielanie ich, czas teraźniejszy i przeszły najbardziej podstawowych czasowników, rzeczowniki, przymiotniki, forma koleżeńska i grzecznościowa, przymiotniki i zaimki dzierżawcze, nauka poprawnej wymowy.

Podstawowy
Poszerzanie zakresu słownictwa i znajomości podstawowych zagadnień gramatycznych, co umożliwia radzenie sobie w odrobinę bardziej skomplikowanych sytuacjach; wyrażanie życzeń i ulepszanie umiejętności wypowiadania się dzięki nauce czasu “imperfetto”, trybu warunkowego i wyrażeń porównawczych. Kontrola typowych błędów w wymowie charakterystycznych dla niektórych języków.

Średnio-zaawansowany 1
Opanowanie szerszego zakresu zagadnień gramatycznych, w celu posiadania umiejętności umożliwiających radzenie sobie w codziennych sytuacjach. Wyrażanie opinii, nadziei, myśli i własnego zdania za pomocą trybu “congiuntivo”. Rozpoczęcie czytania artykułów z gazet i opowiadań dzięki rozpoczęciu nauki czasu “passato remoto”.

Średnio-zaawansowany 2
Student zaczyna myśleć bezpośrednio w języku włoskim. Płynność w wyrażaniu się pozwala studentom na aktywne zaangażowanie się w życie kraju, poprzez pełne zrozumienie panujących w nim zwyczajów, nawyków jego mieszkańców oraz ich nastawiania względem innych osób. Bardziej skomplikowane struktury językowe, uzgadnianie czasów i trybów, mowa zależna i niezależna, forma implicytna. Nauka najbardziej powszechnych wyrażeń idiomatycznych.

Zaawansowany 1
Nauka podstawowych zagadnień związanych ze składnią, mowa zależna i niezależna. Przeprowadzanie rozmów na aktualne tematy, takie jak kultura, nowości ze świata, polityka, oraz doskonalenie zdolności komunikacyjnych, aby móc oglądać bez problemów filmy i programy telewizyjne, jak również czytać gazety, magazyny i wybrane fragmenty literatury włoskiej.

Zaawansowany 2
Analiza języka włoskiego oraz jego struktur syntaktycznych i logicznych. Różne sposoby wyrażania się (potoczny, młodzieżowy, wyszukany, formalny itp.). Bardzie wyszukane sposoby wypowiadania się poprzez całkowite zrozumienie różnic leksykalnych. Nauka i praktyka słownictwa z różnych żargonów.

Ceny w EURO

 
KURSY W GRUPIE
4 godz. dziennie
KURS MIESZANY 1
4 kursu w grupie + 1 godz. indywidualne dziennie
KURS MIESZANY 2
4 kursu w grupie + 2 godz. indywidualne dziennie
2 tygodnie
400
785
1170
3 tygodnie
580
1155
1735
4 tygodnie
760
1490
2145
6 tygodni
1160
2250
3250
8 tygodni
1380
2765
4150
12 tygodni
1900
4010
6090

DATY ROZPOCZĘCIA

2024
STY
LUT
MAR
KWI
MAJ
CZE
LIP
SIE
WRZ
PAŹ
LIS
GRU
08
05
04
08
06
03
01
05
02
07
04
02
15
12
11
15
13
10
08
12
09
14
11
09
22
19
18
22
20
17
15
19
16
21
19
16
29
26
25
29
27
24
22
26
23
28
25
23
29
30
30

...lub zadaj nam pytanie