Specjalizacja językowa

miur_white_trans-1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Among Italian language schools for foreigners, the Galilei Institute is unique in its exclusive specializing in one-to-one, personalized, full immersion courses specifically designed for professionals and students. Established in 1985, the Galilei Institute attained the highest prestige among language schools in Italy by providing its services to the leading companies of the world. Please take a moment to review our list of clients.

Location of the school

School_location_map

SPECJALIZACJA LINGWISTYCZNA I KURSY JĘZYKA

italian business coursesIndywidualne kursy języka włoskiego dają możliwość skupienia nauki na konkretnym zagadnieniu lub słownictwie tylko z pewnej dziedziny. Właśnie dlatego osoby, które poszukują kursów włoskiego biznesowego lub specjalistycznego lingwistycznego, decydują się na kursy indywidualne, w trakcie których mogą zostać zgłębione następujące tematy:

Zajęcia na kursach indywidualnych są uzupełniane dodatkowymi materiałami i rozmowami na specyficzny temat kursu. Na życzenie studenta, mogą zostać odtworzone i przećwiczone sytuacje, które przytrafiają się w pracy lub z zakresu działalności zawodowej studenta, w której istnieje potrzeba korzystania z języka włoskiego. Jeśli macie specyficzne materiały (związane z Waszą pracą itp.), które mogą zostać użyte jako baza do prowadzenia zajęć, możecie wziąć je ze sobą (najlepiej, jeśli będą w języku włoskim lub angielskim).

Nauka słownictwa na tych kursach jest prowadzona przez ekspertów z danej branży.

MOŻESZ WYBRAĆ KURS INDYWIDUALNY Z PROGRAMEM SPERSONALIZOWANYM (BIZNESOWY, PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU LUB INNE) TUTAJ >>>

Poniżej znajduje się krótki opis i lista najczęściej pojawiających się tematów na kursach z dziedziny specjalizacji lingwistycznej. Lista ta nie jest kompletna – program zajęć może zostać dostosowany do każdej prośby o omówienie innych specjalistycznych zagadnień lingwistycznych.

KURSY JĘZYKA BIZNESOWEGO I SŁOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

  • Dla przedsiębiorców i managerów nauczyciel ekonomii przeprowadzi zajęcia z dziedzin: bilans, marketing, import-eksport, polityka handlowa przemysłu, ubezpieczenia i banki włoskie;
  • Sekretarki i pracownicy nauczą się przygotowywać korespondencję codzienną, biznesową i oferty handlowe w języku włoskim, a także reklamacje i przypomnienia. Omówione zostaną wyrażenia i zdania charakterystyczne dla rozmów telefonicznych;
  • Dla prawników i pracowników socjalnych lekcje słownictwa będą prowadzone przez eksperta z dziedziny prawa, który zapozna studentów z różnymi gałęziami prawa włoskiego (prawo cywilne, publiczne i karne) i z procedurami procesowymi, jak również z przepisami dotyczącymi handlu (umowy, upadłości, porozumienia stron) i prawa rodzinnego (małżeństwo, adopcja, rozwód, dziedziczenie);
  • Program dla tłumaczy zawiera analizę i kompozycję tekstów o charakterze handlowym, politycznym, ekonomicznym, a także naukowym i literackim, w zależności od dziedziny specjalizacji.

 Specjalizacja lingwistyczna z ekonomii, marketingu, finansów, turystyki, itd.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW I LITERATURA WŁOSKA

  • Zajęcia dla studentów, którzy muszą przygotować się do egzaminów z języka i literatury włoskiej lub do egzaminów wstępnych na włoskie uczelnie, bazują na podręcznikach i fragmentach z książek na interesujący studentów temat.
  • Zajęcia dla studentów, którzy muszą poprawiać niektóre zagadnienia z programu nauczania języka włoskiego omawianego w ich szkole, bazują na tym samym programie.

NAUKA LIBRETT DLA ŚPIEWAKÓW OPEROWYCH

  • Dla śpiewaków operowych, nauka fonetyki i słownictwa odbywa się przy wykorzystaniu librett wybranych przez studenta. Zajęcia obejmują analizę i zrozumienie wybranego libretta.

KURSY DOSZKALAJĄCE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA WŁOSKIEGO ZA GRANICĄ (nie Włochów)

  • Dla nauczycieli języka włoskiego, z językiem ojczystym innym niż język włoski, program zajęć obejmuje powtórzenie gramatyki i zaawansowanych struktur językowych. Udzielane są też rady, jak prowadzić zajęcia w Waszych szkołach.

...lub zadaj nam pytanie