Metoda nauczania

miur_white_trans-1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Among Italian language schools for foreigners, the Galilei Institute is unique in its exclusive specializing in one-to-one, personalized, full immersion courses specifically designed for professionals and students. Established in 1985, the Galilei Institute attained the highest prestige among language schools in Italy by providing its services to the leading companies of the world. Please take a moment to review our list of clients.

Location of the school

School_location_map

JĘZYKA WŁOSKIEGO – SPOSÓB NAUCZANIA ZE SPERSONALIZOWANYMI PROGRAMAMI

Sposób nauczania na indywidualnych i spersonalizowanych kursach włoskiego w Instytucie Galilei, szkole języka włoskiego we Florencji, pozwala otrzymać świetne rezultaty w ciągu zaledwie kilku dni nauki, dzięki ponad 30 latom doświadczenia w prowadzeniu kursów indywidualnych języka włoskiego.

Korzystamy z elastycznej i spersonalizowanej metody nauczania, nie zapominając, że potrzebny czas i sposób nauki jest inny dla każdego ze studentów, w zależności od ich języka ojczystego, wieku, zainteresowań, kierunku studiów, zwyczajów i motywacji.

FAZY PROCESU NAUCZANIA JĘZYKA

  • Ocena potrzeb i cech językowych charakterystycznych studenta. Na podstawie profilu studenta ustala się odpowiednie podejście do nauki języka: skupione na konwersacji, bądź techniczno-gramatyczne;
  • Zapoznanie się z zainteresowaniami studenta, aby mieć pewność, że treści omawiane w trakcie kursu (tematy rozmów, lektur, prac pisemnych, itp.) odpowiadają zainteresowaniom studenta, a dzięki temu nauka przebiega sprawniej i przyjemniej;
  • Wybór najbardziej odpowiednich narzędzi i ich zastosowanie, np. ćwiczenia konwersacyjne, materiały audiowizualne, artykuły z gazet, itp.;
  • Kontrolowanie postępów w nauce: testy, rozmowy sterowane i oceniane ćwiczenia potrzebne do weryfikacji wyników i określenia postępu w nauce oraz do podjęcia decyzji o tym, w jaki sposób dalej prowadzić zajęcia i dostosować program nauczania;
  • Interpretacja otrzymanych wyników i zapoznanie studenta z jego poziomem i postępami w nauce.

PODSUMOWANIE

Kursy indywidualne są zbudowane na podstawie pięciu faz opisanych powyżej, aby zapewnić najwyższy poziom nauczania i kontrolowanie przebiegu procesu nauki.

Niezależnie od wybranego sposobu nauczania, głównymi zagadnieniami z punktu widzenia lingwistycznego podczas nauki języka obcego są: gramatyka, składnia, słownictwo i wymowa.

Ćwiczenia praktyczne to np.: rozmowy zwykłe i sterowane, tłumaczenia, dyktanda, streszczenia pisemne i ustne, wymowa, czytanie.

Słownictwo, konwersacje techniczne i lektury są wybierane pod względem zawodu i zainteresowań studenta; zobaczcie też sekcję “Język specjalistyczny”.

Dla tych, którzy są szczególnie zainteresowani językiem mówionym, szkoła stworzyła specjalny program zajęć z konwersacji. Każdego dnia w klasie prowadzi się dyskusje na bieżące tematy, z użyciem wyrażeń idiomatycznych, a także wykorzystując ćwiczenia polegające na odtwarzaniu sytuacji wziętych z życia codziennego, pracy, czy związanych z zainteresowaniami studenta.

Nasi wysoko wykwalifikowani nauczyciele poświęcają się wyłącznie potrzebom i wymaganiom językowym jednego studenta, aby jak najlepiej wykorzystać każdą godzinę zajęć.

...lub zadaj nam pytanie