Metoda nauczania

INDYWIDUALNE KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO – SPOSÓB NAUCZANIA ZE SPERSONALIZOWANYMI PROGRAMAMI

Sposób nauczania na indywidualnych i spersonalizowanych kursach włoskiego w Instytucie Galilei, szkole języka włoskiego we Florencji, pozwala otrzymać świetne rezultaty w ciągu zaledwie kilku dni nauki, dzięki ponad 30 latom doświadczenia w prowadzeniu kursów indywidualnych języka włoskiego.

Korzystamy z elastycznej i spersonalizowanej metody nauczania, nie zapominając, że potrzebny czas i sposób nauki jest inny dla każdego ze studentów, w zależności od ich języka ojczystego, wieku, zainteresowań, kierunku studiów, zwyczajów i motywacji.

FAZY PROCESU NAUCZANIA JĘZYKA

  • Sposób nauczania na kursach włoskiegoOcena potrzeb i cech językowych charakterystycznych studenta. Na podstawie profilu studenta ustala się odpowiednie podejście do nauki języka: skupione na konwersacji, bądź techniczno-gramatyczne;
  • Zapoznanie się z zainteresowaniami studenta, aby mieć pewność, że treści omawiane w trakcie kursu (tematy rozmów, lektur, prac pisemnych, itp.) odpowiadają zainteresowaniom studenta, a dzięki temu nauka przebiega sprawniej i przyjemniej;
  • Wybór najbardziej odpowiednich narzędzi i ich zastosowanie, np. ćwiczenia konwersacyjne, materiały audiowizualne, artykuły z gazet, itp.;
  • Kontrolowanie postępów w nauce: testy, rozmowy sterowane i oceniane ćwiczenia potrzebne do weryfikacji wyników i określenia postępu w nauce oraz do podjęcia decyzji o tym, w jaki sposób dalej prowadzić zajęcia i dostosować program nauczania;
  • Interpretacja otrzymanych wyników i zapoznanie studenta z jego poziomem i postępami w nauce.

PODSUMOWANIE

Kursy indywidualne są zbudowane na podstawie pięciu faz opisanych powyżej, aby zapewnić najwyższy poziom nauczania i kontrolowanie przebiegu procesu nauki.

Niezależnie od wybranego sposobu nauczania, głównymi zagadnieniami z punktu widzenia lingwistycznego podczas nauki języka obcego są: gramatyka, składnia, słownictwo i wymowa.

Ćwiczenia praktyczne to np.: rozmowy zwykłe i sterowane, tłumaczenia, dyktanda, streszczenia pisemne i ustne, wymowa, czytanie.

Słownictwo, konwersacje techniczne i lektury są wybierane pod względem zawodu i zainteresowań studenta; zobaczcie też sekcję “Język specjalistyczny”.

Dla tych, którzy są szczególnie zainteresowani językiem mówionym, szkoła stworzyła specjalny program zajęć z konwersacji. Każdego dnia w klasie prowadzi się dyskusje na bieżące tematy, z użyciem wyrażeń idiomatycznych, a także wykorzystując ćwiczenia polegające na odtwarzaniu sytuacji wziętych z życia codziennego, pracy, czy związanych z zainteresowaniami studenta.

Nasi wysoko wykwalifikowani nauczyciele poświęcają się wyłącznie potrzebom i wymaganiom językowym jednego studenta, aby jak najlepiej wykorzystać każdą godzinę zajęć.

...lub zadaj nam pytanie