Przygotowanie do egzaminu PLIDA

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO CERTYFIKATU PLIDA

CZYM JEST PLIDA I DLACZEGO WARTO PODEJŚĆ DO EGZAMINU?

przygotowanie egzaminy plida włoskiCertyfikat PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (Projekt Język Włoski Dante Alighieri) – potwierdza znajomość języka włoskiego jako obcego.

PLIDA jest przeznaczony dla osób, dla których język włoski nie jest językiem ojczystym i do egzaminu certyfikatowego mogą podejść wszyscy obywatele włoscy lub obcokrajowcy, którzy potrzebują poświadczenia znajomości języka włoskiego na studia, do pracy itp.

Z certyfikatem PLIDA można:

 • wskazać poziom znajomości włoskiego w CV i wnioskach o zatrudnienie;
 • zapisać się na włoski uniwersytet bez wstępnego egzaminu z włoskiego (poziomy B2 lub C1);
 • być zwolnionym z testu z włoskiego (DPR 179/11) oraz z dowodu weryfikacji elementów kultury obywatelskiej i życia obywatelskiego we Włoszech (circolare 23/04/15) podczas składania wniosku o pozwolenie na pobyt (Accordo di Integrazione).

PLIDA jest certyfikatem uznawanym rzez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wewnętrznych, Szkolnictwa Wyższego i Badań oraz Pracy i Spraw Socjalnych. Ponadto certyfikat PLIDA jest ważny w celu ubiegania się o pozwolenie na pobyt długoterminowy (il Permesso di Soggiorno CE) – minimalny poziom A2.

JAK ODBYWA SIĘ EGZAMIN?

Egzamin PLIDA jest podzielony na sześć poziomów zaproponowanych przez Europejski System Opisu Kształcenia Języków.

Na każdym poziomie egzamin składa się z 4 testów, każdy na jedną sprawność:

 • rozumienie ze słuchu
 • czytanie
 • pisanie
 • mówienie.

Długość egzaminu jest zależna od zdawanego poziomu, natomiast punktacja jest zawsze równa 30 punktom za każdy test. Przy minimalnym wyniku 18/30 z każdego z czterech testów certyfikat jest zdany. W przypadku błędów można zachować wyniki i podejść do egzaminu jeszcze raz w ciągu roku.

PLIDA JUNIORES

przygotowanie egzaminy plida włoskiPLIDA JUNIORES jest egzaminem przygotowanym z myślą o młodzieży (13-18 lat).
Ogólne kompetencje językowe niezbędne do zdania egzaminu są takie same jak w PLIDA STANDARD, jednak same testy różnią się od tych dla dorosłych – teksty odnoszą się do kontekstów znanych dzieciom i są związane z ogólnym doświadczeniem specyficznym dla tej grupy wiekowej.
W przypadku PLIDA JUNIORES kompetencje w zakresie języka włoskiego jako obcego dla młodzieży oceniane są według pierwszych czterech poziomów zaproponowanych przez Europejski System Opisu Kształcenia Języków: A1, A2, B1 i B2.

DATY EGZAMINÓW

Daty egzaminów PLIDA w 2024 roku są następujące:

PoziomData
A2, B1
Środa, 21 luty 2024
B2, C1
Środa, 20 marca 2024
A2 
Środa, 22 maja 2024
B1, B2, C1
Środa, 12 czerwca 2024
A1, A2, B1, B2 (PLIDA Juniores)
Sobota, 22 czerwca 2024
B1 and B2
Środa, 11 wrzesień 2024
A1, A2, B1, B2 (PLIDA Juniores)
Sobota, 19 października 2024
A2, B1Środa, 13 lustopada 2024
B2, C1 and C2
Czwartek, 14 lustopada 2024

Opłaty za egzamin nie są wliczone, wynoszą:

 • Plida A1: 90 euro
 • Plida A2: 90 euro
 • Plida B1: 100 euro
 • Plida B2: 120 euro
 • Plida C1: 150 euro
 • Plida C2: 150 euro

ILOŚĆ GODZIN I CENY NA OSOBĘ

Typ kursu
Przygotowanie na poziom
Ilość godzin
Cena w euro
Kurs indywidualny   
Breve
A1 – A2
10 godzin
360
Intermedio
A1 – A2 – B1 – B2
20 godzin
670
Intensivo
B1 – B2 – C1 – C2
30 godzin
950
Kurs dwuosobowy  
 
Breve
A1 – A2
10 godzin
280
Intermedio
A1 – A2 – B1 – B2
20 godzin
520
Intensivo
B1 – B2 – C1 – C2
30 godzin
750
Kurs w małej grupie (max. 4 osoby)   
Breve
A1- A2 
10 godzin
220
Intermedio
A1 – A2 – B1 – B2
20 godzin
385
Intensivo
B1 – B2 – C1 – C2
30 godzin
540

Zwykle wszystkie kursy przygotowujące do Certyfikatu PLIDA powinny się rozpocząć około miesiąc przez egzaminem.

PRZYDATNIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘCIA DOBRYCH WYNIKÓW

Aby odpowiednio przygotować się do egzaminu bardzo ważna jest nie tylko ilość godzin lekcyjnych, ale także rodzaj kursu, w którym zdecydujesz się uczestniczyć.

W przypadku, gdy masz mało czasu lub musisz pogodzić przygotowanie do egzaminu z pracą, polecamy Ci kurs indywidualny – w ten sposób lekcje będą organizowane zgodnie z Twoimi potrzebami i planami, a nauczyciel zajmie się wyłącznie Twoimi potrzebami językowymi oraz poprawianiem i ulepszaniem słabszych stron. Nasze kursy indywidualne są rozwiązaniem wybieranym przez większość kursantów, ponieważ zapewniają najlepsze wyniki w bardzo krótkim czasie.

Podczas wybierania odpowiedniego kursu dla Was pamiętajcie, że jeden tydzień kursu indywidualnego odpowiada miesiącowi kursu grupowego.

W Instytucie Galilei polecamy zacząć kurs przygotowujący do certyfikatu PLIDA około dwa miesiące przed egzaminem, aby móc jak najlepiej zorganizować czas, którym dysponuje student.

...lub zadaj nam pytanie