Formularz zgłoszeniowy

miur_white_trans-1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Among Italian language schools for foreigners, the Galilei Institute is unique in its exclusive specializing in one-to-one, personalized, full immersion courses specifically designed for professionals and students. Established in 1985, the Galilei Institute attained the highest prestige among language schools in Italy by providing its services to the leading companies of the world. Please take a moment to review our list of clients.

Location of the school

Instytut Galileo Galilei, Florencja - Formularz zgłoszeniowy

Proszę użyć tego formularza tylko w przypadku rejestracji

Aby uzyskać informacje, skontaktuj się z nami pod adresem info@galilei.it

Personal data
COURSES
ITALIAN COURSE'S OPTIONS
COOKING COURSE'S OPTIONS
DRAWING & PAINTING COURSE'S OPTIONS
ART HISTORY COURSE'S OPTIONS
HISTORY OF FLORENCE'S OPTIONS
GUIDED VISITS' OPTIONS
WINE TASTING TOURS
EXCURSIONS' OPTIONS
LODGING


CONTACT

REGULAMIN

Kurs należy opłacić w terminie do pierwszego dnia zajęć. Wszystkie rezygnacje muszą być wysłane e-mailem lub faksem. W przypadku rezygnacji w terminie do 15 dni przed rozpoczęciem kursu, 30% opłaty za kurs nie będzie podlegać zwrotowi. Od momentu rozpoczęcia kursu nie ma możliwości jakiegokolwiek zwrotu kosztów.

Zaświadczenie o rejestracji na kurs, ważne w celu ubiegania się o wizę, jest wydawane po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs. W przypadku nie otzymania wizy, 30% opłaty za kurs zostanie zatrzymane.

Wszystkie należności niezwrócone można wykorzystać w ciągu 1 roku na tym samym kursie lub innych kursach.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd we Florencji.