Przygotowanie do egzaminu CILS

Dlaczego warto zapisać się na nasze kursy przygotowujące do egzaminu CILS? CILS, czyli La Certificazione di Italiano come Lingua Straniera  (Certyfikacja języka włoskiego jako języka obcego) – ocenia poziom kompetencji komunikacyjnych, które uczący się osiągnął w języku włoskim. Taki certyfikat jest przydatny dla wszystkich, którzy są w codziennym kontakcie z Włochami poprzez pracę czy studia oraz po prostu dla tych, którzy chcą ocenić swój poziom znajomości języka.

Certyfikat CILS jest dokumentem oficjalnym, czyli uznanym przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Edukacji.

kursy przygotowujące do egzaminu CILS
kursy przygotowujące do egzaminu CILS

DO CZEGO SŁUŻY CERTYFIKAT CILS?

Przede wszystkim do przedstawienia tam, gdzie jest wymagane oficjalne zaświadczenie.

Certyfikat CILS, właśnie dlatego, że jest uznawany na poziomie krajowym, może być wykorzystany w każdym obszarze, w którym wymagany jest określony poziom kompetencji językowej, m. in.:

 • włączenie w świat pracy i nauki,
 • w celu podjęcia studiów na włoskich uniwersytetach,
 • w celu nauczania języka włoskiego.

Jako motywacja do podjęcia nauki.

Sama certyfikacja może być celem do osiągnięcia i motywacją do nauki języka.

Żeby otrzymać zezwolenie na pobyt długoterminowy.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt, prawo włoskie wymaga uzyskania oficjalnego certyfikatu języka włoskiego.

Certyfikat CILS A2 jest uznawany przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do uzyskania zezwolenia na pobyt długoterminowy (il Permesso di Soggiorno CE), dlatego Instytut Galilei oferuje swoim studentom możliwość uczestnictwa w kursach przygotowujące do egzaminu CILS przeznaczonych dla tych, którzy chcą przystąpić do egzaminu CILS A2.

Do przyjęcia na uniwersytet.

Aby móc się zapisać na włoski uniwersytet, wymagany jest minimalny poziom CILS DUE (B2). W rzeczywistości zagraniczni studenci z tym poziomem są zwolnieni z testu języka włoskiego i mogą natychmiast brać udział w zajęciach i podchodzić do egzaminów. Zatem egzamin CILS DUE (B2) uznaje się za ważny do przyjmowania studentów zagranicznych do włoskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Aby uzyskać wyższy wynik w rankingu na uniwersytetach.

W celu włączenia do rankingu, dodatkowa punktacja może być przyznana zagranicznym studentom posiadającym certyfikat poziomu TRE-C1 lub QUATTRO-C2.

POZIOMY CERTYFIKACJI CILS

kursy przygotowujące do egzaminu CILS we WłoszechKursy przygotowujące do egzaminu CILS. ​​System certyfikacji CILS jest zgodny z wytycznymi ustanowionymi w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego. Istnieje zatem sześć poziomów kompetencji, z których każda jest kompletna i samowystarczalna oraz oparta na różnych potrzebach społecznych, zawodowych i intelektualnych ucznia. Z poziomami możesz się zapoznać tutaj>>>.

Obowiązkowe poziomy podstawowej znajomości języków (A1 i A2) są podzielone na moduły, zróżnicowane w zależności od potrzeb i wymagań studenta, aby zapewnić mu jak najlepsze wyniki na koniec kursu.

Istnieją moduły skierowane do dzieci imigrantów mieszkających we Włoszech, do dorosłych, których pierwszy język znacznie różni się od włoskiego (japoński, chiński, arabski itd.) oraz do dzieci imigrantów z Włoch, którzy obecnie mieszkają za granicą.

STRUKTURA EGZAMINU

Aby otrzymać Certyfikację CILS należy zdać specjalny egzamin złożony z:

 • testu słuchania ze zrozumieniem
 • testu czytania
 • analizy struktur komunikacyjnych
 • testu pisania
 • testu ustnego.

Wszystkie te elementy muszą zostać ocenione przez Centrum Certyfikacji Uniwersytetu dla Cudzoziemców w Sienie (il Centro di Certificazione dell’Università per Stranieri di Siena), ale mogą odbywać się także w innych siedzibach.

METODY NAUCZANIA KURSOW przygotowujące do egzaminu CILS

kursy przygotowujące do egzaminu CILS we FlorenziiInstytut Galilei organizuje kursy języka włoskiego dla obcokrajowców oferujące przygotowanie do uzyskania certyfikatu CILS. Kursy przygotowujące do egzaminu CILS te mają na celu zaoferowanie uczniowi rzetelnego i spersonalizowanego programu nauczania – nasi nauczyciele zajmą się przygotowaniem do różnych sprawności wymaganych na egzaminie przy pomocy specjalistycznych materiałów opartych na potrzebach uczącego się.

Studenci będą pracować bezpośrednio na arkuszach CILS i będą rozwiązywać ćwiczenia praktyczne zarówno ze zrozumienia tekstów pisanych po włosku, jak i z pisania w języku włoskim. Ponadto na zajęciach wykorzystywane są materiały audiowizualne oraz rozmowy sterowane aby jak najlepiej rozwinąć umiejętność wypowiedzi ustnych.

Kolejną zaletą naszych kursów przygotowujące do egzaminu CILS jest przeprowadzanie symulacji egzaminów bezpośrednio na testach słuchania i gramatycznych z poprzednich lat.

Nasza metoda pracy jest tak skonstruowana, aby nauczyciel mógł stale sprawdzać postępy studenta w każdej sprawności badanej podczas egzaminu oraz szybko wypełniać luki i korygować słabsze strony.

PROGRAMY

Na każdy typ kursu przygotowującego do certyfikatu CILS opracowaliśmy specjalne programy – Adagio (Powolny), Breve (Krótki), Medio (Średni), Intensivo (Intensywny) i Superintensivo (Superintensywny) – w których liczba godzin lekcyjnych różni się w zależności od wcześniejszej wiedzy językowej ucznia i poziomu, na który chce zdawać egzamin.

ILOŚĆ GODZIN I CENY NA OSOBĘ

Typ kusu
Przygotowaniena poziom
Ilość godzin
Cena w euro
Kurs indywidualny   
Breve
A1 – A2
10 godzin
360
Intermedio
A1 – A2 – B1 – B2
20 godzin
670
Intensivo
B1 – B2 – C1 – C2
30 godzin
950
Kurs dwuosobowy
  
 
Breve
A1 – A2
10 godzin
280
Intermedio
A1 – A2 – B1 – B2
20 godzin
520
Intensivo
B1 – B2 – C1 – C2
30 godzin
750
Kurs w małej grupie (max. 4 osoby)   
Breve
A1- A2 
10 godzin
220
Intermedio
A1 – A2 – B1 – B2
20 godzin
385
Intensivo
B1 – B2 – C1 – C2
30 godzin
540

Wszystkie ceny zawierają opłatę rejestracyjną, materiały dydaktyczne, 1 wycieczkę z przewodnikiem po centrum Florencji.
Opłaty za egzamin nie są wliczone, wynoszą:

 • Poziomy A1 i A2: 40 euro
 • Poziom B1: 90 euro
 • Poziom B1: 70 euro (CILS Adolescenti)
 • Poziom B2: 105 euro
 • Poziom C1: 135 euro
 • Poziom C2: 160 euro

DATY POCZĄTKÓW KURSÓW przygotowujące do egzaminu CILS

Generalnie wszystkie kursy przygotowujące do egzaminu CILS powinny się rozpocząć około 2 miesiące przez egzaminem.

Kursy indywidualne i dwuosobowe są całkowicie spersonalizowane: kursanci sami mogą wybrać dzień rozpoczęcia kursu i odpowiadające godziny, a kalendarz kursów zostanie zorganizowany na podstawie ich potrzeb i preferencji.

DATY EGZAMINÓW

UWAGA – Aby poznać datę wygaśnięcia rejestracji, należy skontaktować się z wybranym centrum egzaminacyjnym.Konieczne jest jednak, aby szkoły wysłały rejestrację do Centrum CILS co najmniej 40 dni przed datą egzaminu.Daty egzaminów CILS w 2023 roku są następujące:
Daty 2023Poziomy
16 lutego 2023A2 Integrazione in Italia (Integracja we Włoszech)
04 kwietnia 2023A2 Integrazione in Italia (Integracja we Włoszech) A2 B1 Adolescenti (Nastolatkowie) B2
8 czerwiec 2023A1 A2A1 Bambini (Dzieci) A2 Bambini (Dzieci)A1 Adolescenti (Nastolatkowie) A2 Adolescenti (Nastolatkowie)A1 Integrazione in Italia (Integracja we Włoszech) A2 Integrazione in Italia (Integracja we Włoszech)B1 B2 C1 C2
20  lipca 2023A2 Integrazione in Italia (Integracja we Włoszech)
19 października 2023A2 A2 Integrazione in Italia (Integracja we Włoszech)
5 grudnia 2023A1 A2A1 Integrazione in Italia (Integracja we Włoszech) A2 Integrazione in Italia (Integracja we Włoszech)A1 Bambini (Dzieci) A2 Bambini (Dzieci)A1 Adolescenti (Nastolatkowie) A2 Adolescenti (Nastolatkowie) B1 Adolescenti (Nastolatkowie)B1 B2 C1 C2

PRZYDATNIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘCIA DOBRYCH WYNIKÓW

kursy przygotowujące do egzaminu CILS we WłoszechAby odpowiednio przygotować się do egzaminu bardzo ważna jest nie tylko ilość godzin lekcyjnych, ale także rodzaj kursu, w którym zdecydujesz się uczestniczyć.

W przypadku, gdy masz mało czasu lub musisz pogodzić przygotowanie do egzaminu z pracą, polecamy Ci kurs indywidualny – w ten sposób lekcje będą organizowane zgodnie z Twoimi potrzebami i planami, a nauczyciel zajmie się wyłącznie Twoimi potrzebami językowymi oraz poprawianiem i ulepszaniem słabszych stron. Nasze kursy indywidualne są rozwiązaniem wybieranym przez większość kursantów, ponieważ zapewniają najlepsze wyniki w bardzo krótkim czasie.

Podczas wybierania odpowiedniego kursu dla Was pamiętajcie, że jeden tydzień kursu indywidualnego odpowiada miesiącowi kursu grupowego.

W Instytucie Galilei polecamy zacząć kurs przygotowujący do certyfikatu CILS około dwa miesiące przed egzaminem, aby móc jak najlepiej zorganizować czas, którym dysponuje student.

...lub zadaj nam pytanie